Logo FGH hondjes Forum
G
ezonde
H
onden
logo FGH
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

GEZONDHEID

Breed fokken, de genenpool breed houden
de manier om het ras gezond te houden.

De FGH is voorstander van het breed fokken.
Onze stichting stimuleert het breed fokken
 en zal er op toe zien dat de aangesloten fokkers en rasverenigingen dat ook zo veel als mogelijk doen.
Bij Oorzaak en Gevolg gaan we dieper op dit onderwerp in


                           Wat betekent het om breed te fokken
De FGH heeft richtlijnen beschreven waarbij het fokken binnen bloedlijnen zo veel mogelijk voorkomen wordt.
Het is niet altijd helemaal uit te sluiten dat er dezelfde voorouders in een stamboom vermeld staan.
De FGH of een van de rasverenigingen die gebruik maken van de ondersteuning van de FGH, 
geven duidelijk aan wanneer er wel en wanneer er niet gefokt mag worden met een bepaalde combinatie. Dit staat beschreven in de daartoe geldende fokreglementen. 

Wilt u meer zekerheid over de door u gewenste combinatie,
dan kunt u deze combinatie altijd voorleggen aan mevrouw Anne-Marie van Krimpen - fokbegeleiding ( fokbegeleiding.fgh@outlook.com )
De FGH ondersteunt hiermee de fokker om zoveel mogelijk de huidige rassen te kunnen behouden.

FGH gezondheid

Inteelt & selectie

DNA-testen

Oorzaak en gevolg

Voeding

Heupdysplasie

Elleboogdysplasie

Erfelijke afwijkingen


 Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019