Logo FGH hondjes  
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

                                     Elleboogdysplasie (ED)

Er zijn 4 verschillende aandoeningen in het ellebooggewricht,
die echter alle op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid kunnen leiden.

* OCD (Osteochondritis dissecans, loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm)

* LPC (Los processus coronoïdeus, loslaten van een stukje bot van de ellepijp)

* LPA (Los proc.anconeus , loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp)

* Incongruentie (een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen).
                                                            FGH Elleboogdysplasie

Door een verkeerde aanleg van de elleboog komen er drukverschillen in de elleboog en kan er een stukje van de ellepijp afbreken of beschadigen. Meestal is dit de processus coronoïdeus  (LPC, op afbeelding E).
Maar het gebeurt ook wel eens dat de processus anconeus afbreekt of beschadigd raakt (LPA, op afbeelding D).
Er kunnen ook door de incongruentie van de elleboog kraakbeenletsels ontstaan van de bovenarm, dan spreken we van osteochrondosis dissecans (OCD).
Al deze vormen van elleboogdysplasie leiden onvermijdelijk tot osteoarthrose. Onder osteoarthrose verstaan we verhoogde slijtage van het gewricht met als gevolg verstijving.

OCD (Osteochondritis dissecans, loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm)

LPC (Los processus coronoïdeus, loslaten van een stukje bot van de ellepijp)

LPA (Los proc.anconeus , loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp)

Incongruentie (een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen).

                                                                               De beoordeling

De term "Elleboogdysplasie" wordt gebruikt, wanneer een of meer van de volgende aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig is of zijn:

alle genoemde afwijkingen leiden vaak tot "artrose". Die blijvend zijn en vooral gekenmerkt worden door startpijn (kreupele stappen net na het opstaan), "er doorheen lopen" (na enige tijd gaan ze beter lopen) en een terugval na veel inspanning.

Door röntgenfoto’s te maken kunnen goed zien hoe de ellebogen er uit zien en of er afwijkingen te zien zijn. Dit kan per ras verschillen, zal ook het aantal vereiste röntgenopnamen per ras verschillend kunnen zijn.

 De röntgenfoto's, de zogenaamde ED -foto's kunnen in principe door een aantal dierenartsen worden gemaakt.

De formulieren voor de beoordeling van de foto’s zijn te verkrijgen bij de FGH, en kan door de eigenaar van de hond meegenomen worden naar de dierenarts, een kopie van deze formulieren moeten na beoordeling ook weer worden toegestuurd naar de FGH.

De beoordeling van ED -foto's heeft tot doel te bekijken hoe de ellebogen van die desbetreffende hond zijn

Voor de meeste rassen geldt een leeftijd vanaf 18 maanden dat de röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden, er zijn echter een aantal rassen waarbij de röntgenfoto’s met 12 maand al gemaakt mogen worden, de dierenarts weet dat er bepaalde rassen zijn waarbij de foto’s in 4 richtingen gemaakt moeten worden.

Om de betrouwbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen, zijn er wel eisen aan de röntgenfoto’s

 

                                                                               De uitslag

De dierenarts kan de volgende classificaties aan de elleboogkwaliteit geven:

Vrij

Grensgeval

Graad 1

Graad 2

Graad 3

                                                                                 Behandeling

De behandeling van een afwijkend ellebooggewricht hangt onder meer af van de aard en de ernst van de afwijking, de ernst van de klachten, de leeftijd van de hond en eventueel aanwezige (complicerende) atrofische veranderingen. Vaak is een chirurgische behandeling geïndiceerd.

Daarbij geldt dat, als er geen factoren tegen pleiten, losgeraakte bot- en kraakbeenfragmenten (bij OCD, LPA en LPC) uit het gewricht worden verwijderd terwijl de incongruentie zo mogelijk wordt gecorrigeerd.

Artrose zelf is niet chirurgisch te behandelen, wel de oorzaak van artrose. Er is niet aangetoond dat er middelen zijn waarmee artrose kan worden verholpen. Wel kunnen door het opleggen van gedragsregels en door het gebruik van pijnstillers de klachten worden verminderd.

Elleboogdysplasie en fokkerij

In het algemeen geldt hoe beter de kwalificatie van de ellebogen hoe kleiner de kans dat de nakomelingen ED zullen ontwikkelen. Dit is echter geen garantie dat alle nakomelingen van negatief beoordeelde honden ook negatief zullen zijn, de kans is alleen groter. De wijze van vererven kan per ras verschillen.

ED en fokkerij

De ED -beoordeling geeft uitsluitend informatie over de toestand van de ellebogen van de individuele hond.

Het is wenselijk uitsluitend met ED -vrije honden te fokken, omdat dan de kans op ED bij de nakomelingen het kleinst is.
Helaas is het bij sommige rassen niet mogelijk omdat daar de genenpool te klein is.

In die gevallen kan er een grensgeval ingezet worden.


 Inteelt & selectie

DNA-testen

Oorzaak en gevolg

Heupdysplasie

Elleboogdysplasie

Erfelijke afwijkingen

  Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019