Logo FGH hondjes  
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

                                      Duurzaam Fokken

Duurzaam fokken, dé manier om een ras gezond te houden, en te denken aan het welzijn van de honden.

Jaren lang hebben we onze fokhonden gezien als "broedmachines" en "fokmachines"
Er is weinig aandacht geweest voor gezond fokken, en het welzijn van onze honden.
Veel fokhonden worden te jong ingezet,.
en fokteven kregen veel te veel nesten
Veel honden worden te vaak in gezet
Dat is de reden waarom Stichting FGH een streng
Fokreglement heeft.
Om de gezondheid en het welzijn van de honden te bewaken,
niet altijd even leuk, maar wel nodig, om de honden te beschermen.

Duurzaam fokken, dé manier om een ras gezond te houden.
Stichting FGH is voorstander van een duurzaam fokbeleid.
Via onze stichting stimuleren wij het duurzaam fokken en zullen wij de fokkers en rasverenigingen,
die deze manier van fokken ondersteunen zoveel mogelijk begeleiden,
zowel met genetisch als juridische zaken binnen de fokkerij van alle (ras)honden. 

                                                                               Fokreglement FGH

Het Fokreglement van de FGH is een algemeen reglement. De FGH kijkt ook naar het fokreglement per ras.

FGH Duurzaam fokken

                                                                                Betekenis van duurzaam fokken

Stichting FGH heeft richtlijnen beschreven waarbij het fokken binnen bloedlijnen zo veel mogelijk voorkomen wordt.
Het is niet altijd helemaal uit te sluiten dat er dezelfde voorouders in een stamboom vermeld staan.
Stichting FGH of een van de rasverenigingen die gebruik maken van de ondersteuning van Stichting FGH, geven duidelijk aan wanneer er wel en wanneer er niet gefokt mag worden met een bepaalde combinatie.
Dit staat beschreven in de daartoe geldende fokreglementen.
Wilt u meer zekerheid over de door u gewenste combinatie,
dan kunt u deze combinatie altijd voorleggen aan onze
fokbegeleiding 
Stichting FGH ondersteunt hiermee de fokker om zoveel mogelijk de huidige rassen te kunnen behouden en geeft de pupkoper meer zekerheid dat deze een gezonde pup koopt..

Bij gezonde honden, kijken we natuurlijk eerst naar gezond fokken en het welzijn.
om gezond te kunnen fokken hebben we wat kennis nodig.
We halen deze kennis voor een groot deel uit de
database.
Daarnaast kijken we naar de honden zelf, is een teef wel toe aan een nest?
 vind ze het wel leuk om pups te verzorgen?
Is het wel goed om in een gesloten populatie zo vaak de zelfde dekreu te gebruiken?
Maar ook kijken we verder, hebben de honden het goed in de situatie waarin ze leven?
Al deze punten staan bij Stichting FGH hoog in het vaandel.

                                                                                Gastgezinnen
uit onderzoek is gebleken dat een hond die in een gastgezin zit,
en voor de fok om een nest te krijgen terug gaat naar de fokker, in veel gevallen niet de meest ideale situatie is.
 Zo blijkt uit het onderzoek dat teven die niet bij de fokker wonen, vaak veel stress ondervinden als ze in die weken voor de bevalling naar de fokker gaan.
Ze zijn immers de geuren en gewoontes van het eigen huis gewend en niet meer bij de fokker.
De teef maakt op die momenten te veel stresshormoon (Cortisol)  aan
Dit stresshormoon geeft de teef door aan haar pups.
De pups worden te jong en teveel blootgesteld aan cortisol.
Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor de rest van hun leven.
Een advies is om de teef in het gastgezin te laten bevallen en de pups daar op te laten groeien,
onder begeleiding van de fokker,
of een zeer goede relatie tussen fokken, teef en gastgezin, waarbij de fokker het liefst dichtbij het gastgezin woont
zodat de fokker wekelijks de teef kan zien, en dat ze een goede band met elkaar hebben.QA Certificaat

Formulieren

Raszuiver Fokken

Outcross fokken

Kruisingen fokken


Basis Fokreglement

Rassen database

Tarievenlijst
 Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019