Logo FGH hondjes  
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

INTEELT & SELECTIE

  Verwantschapscoëfficiënt

De stichting FGH maakt voor de registratie van de honden gebruik van het programma ZooEasy.
Dit programma maakt het voor ons mogelijk om snel inzicht te krijgen in een door de fokker gekozen combinatie.
Met name de mate van inteelt, de grootste bedreiging voor de gezondheid van alle hondenrassen, wordt hierdoor zichtbaar in de vorm van het zogenaamde "verwantschapscoëfficiënt"

                                                                                zooeasy logo

Door de "verwantschapscoëfficiënt" zo laag mogelijk te houden (afhankelijk voor de voor het ras gebruikelijke waarde) voldoet de fokker aan de Stichting FGH doelstelling "Breed Fokken" en is de genetische variatie, nodig voor een goede gezondheid van onze honden, zo goed mogelijk gewaarborgd.

Op onze  Facebook pagina vindt u deze "verwantschapscoëfficiënt" terug in de omschrijving van de gekozen combinaties.
We zien vaak in een verslag van een fokgeschiktheid staan "zoek een gelijksoortige partner voor de teef.
Maar is dit wel handig in het kader van Inteelt en genen diversiteit?

                                        
FGH inteelt

Het onderdeel "verwantschapscoëfficiënt" is door ZooEasy opgesteld in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen. Dr. P. Bijma, onderzoeker verbonden aan leerstoelgroep Fokkerij en Genetica,
heeft de ontwikkelaars van ZooEasy bijgestaan in het ontwikkelen van deze functionaliteit.
In de hieronder staande toelichting is de theoretische achtergrond beschreven.

                                                                               Toelichting

De verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren geeft aan in hoeverre deze twee dieren genetisch op elkaar lijken.
Een verwantschapscoëfficiënt van nul betekent dat dieren genetisch helemaal niet op elkaar lijken.
De verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren die op geen enkele manier familie van elkaar zijn is daarom gelijk aan nul.
De verwantschapscoëfficiënt tussen twee eeneiige tweelingen is gelijk aan één, omdat eeneiige genetisch identiek zijn.

De verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren hangt af van het aandeel van de genen dat deze dieren gemeenschappelijk hebben.
De verwantschapscoëfficiënt tussen vader en dochter is bijvoorbeeld gelijk aan 0.5 omdat de vader de helft van zijn genen doorgeeft aan zijn dochter. (De ander helft van de genen van de dochter komt nl. van de moeder).
Om dezelfde reden is de verwantschapscoëfficiënt tussen moeder en dochter ook gelijk aan 0.5 en is de verwantschapscoëfficiënt tussen grootmoeder en dochter gelijk aan 0.25.
De verwantschapscoëfficiënt tussen volle broers/zussen is gelijk aan 0.5.
Volle broers/zussen krijgen van elke ouder de helft van hun genen, maar niet precies dezelfde helft.
Gemiddeld hebben volle broers/zussen voor 50% dezelfde genen.

In statistische zin kan de verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren worden opgevat als het aandeel van de genetische variatie dat deze dieren gemeenschappelijk hebben.
Stel, een kenmerk (bijvoorbeeld lichaamsgewicht) heeft een erfelijkheidsgraad van 0.3.
Dit betekent dat van de totale variatie die je waarneemt tussen dieren 30% veroorzaakt wordt door erfelijke verschillen tussen dieren.
Het aandeel van de totale variatie dat twee volle broers/zussen gemeenschappelijk hebben wordt bepaald door hun verwantschapscoëfficiënt en de erfelijkheidsgraad.
In dit voorbeeld hebben ze 0.3 × 0.5 = 0.15 = 15% van de totale variatie gemeenschappelijk.
Dit betekent dat volle broers/zussen 15% van de verschillen die je waarneemt tussen dieren gemeenschappelijk hebben.
Bijvoorbeeld, als één van beide zwaarder is dan gemiddeld, dan verwacht je ook dat de ander zwaarder is dan gemiddeld, maar dat weet je niet zeker omdat er nog 85% van de variatie is die de dieren niet gemeenschappelijk hebben.

Samenstelling Verwantschapscoëfficiënt;

ééneiige tweelingen

100%

broers met volle zus

50% 

vader-dochter of moeder-zoon

50% 

broer met half zus

25% 

nakomeling-grootouder

25% 

oom-nicht of tante neef

25% 

dubbele neef-nicht 1

25%

enkele neef-nicht 2

12,5%

dier-overgrootouder

12,5%

* Dubbele neef-nicht is een combinatie waarbij zowel de vaders volle broers zijn en de moeders tevens volle zusters. 
** Enkele neef-nicht is een combinatie waarbij slechts twee van de vier ouders volle broers dan wel zussen zijn.

 

 
Inteelt & selectie

DNA-testen

Oorzaak en gevolg

Heupdysplasie

Elleboogdysplasie

Erfelijke afwijkingen

 Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019