Logo FGH hondjes  
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

Heupdysplasie(HD)

Heupdysplasie     HD
Goede Heupen                                  HD (de koppen sluiten  niet goed in de kommen)Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan ernstige hinder. Er zijn echter ook honden met meer of minder ernstige  misvormingen  van de heupgewrichten, die daarvan geen last lijken te hebben.

Bij de meeste rassen dient de hond voor het laten maken van HD -röntgenfoto's minimaal 12 maanden oud te zijn. Voor enkele grote rassen, die pas later volgroeid zijn, geldt een verplichte minimumleeftijd van 18 maanden.

De röntgenfoto's, de zogenaamde HD -foto's kunnen in principe door een aantal dierenartsen worden gemaakt.

De formulieren voor de beoordeling van de foto’s zijn te verkrijgen bij de FGH, en kan door de eigenaar van de hond meegenomen worden naar de dierenarts, een kopie van deze formulieren moeten na beoordeling ook weer worden toegestuurd naar de FGH.

De beoordeling van HD -foto's heeft tot doel te bekijken hoe de ellebogen van die desbetreffende hond zijn

Om de betrouwbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen, zijn er wel eisen aan de röntgenfoto’s

       Heupdysplasie beoordeling

De aanduiding
 HD A betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen "drager" van de afwijking kan zijn.

HD B (=overgangsvorm) betekent dat op de röntgenfoto's geringe veranderingen zijn gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen directe betekenis kan worden toegekend.

De aanduiding 
HD C (=licht positief)
HD D (=positief) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD zijn gevonden.

Wanneer de heupgewrichten ernstig misvormd zijn wordt dit aangegeven met 
HD E (=positief in optima forma).

Duitse en Nederlandse Normering

HD beoordeling

               De beoordeling van onderdelen

Bij de beoordeling van HD -foto wordt gelet op de vorm van de heupkommen en de heupkoppen, de diepte van de heupkommen, de aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen, en de aanwezigheid van botwoekeringen langs de randen van de heupgewrichten.

Informatie over de diepte van de heupkommen en de aansluiting van de koppen in de kommen wordt onder andere verkregen uit de zogenaamde "Norbergwaarde". De Norbergwaarde van linker en rechter heupgewricht worden bij elkaar opgeteld en geven samen de op het rapport vermelde "som Norbergwaarde".

Bij een normaal heupgewricht is de Norbergwaarde minstens 15, de som van de Norbergwaarde van beide heupen derhalve minstens 30. Honden met een te lage Norbergwaarde hebben dus ondiepe heupkommen en/of een slechte aansluiting van de gewrichtsdelen. Deze honden zullen dus een minder gunstige HD -beoordeling krijgen.

Een normale of zelfs hoge Norbergwaarde betekent echter niet  zonder meer dat de betreffende hond goede heupgewrichten heeft. Een combinatie van diepe heupkommen en incongruentie van de gewrichtsspleet (een niet overal even brede gewrichtsspleet) of onvoldoende aansluiting van de gewrichtsdelen kan, zelfs bij een hoge Norbergwaarde, leiden tot een (licht)-HD -positief beoordeling.

                                                                                HD -beoordeling

Alle gegevens samen bepalen de definitieve beoordeling, waarbij het ongunstigste onderdeel uiteindelijk de doorslag geeft. Een bepaalde HD -beoordeling kan bepaald zijn door uitsluitend de diepte van de heupkommen, door de aansluiting van de gewrichtsdelen, de aanwezigheid van botwoekeringen, of door een combinatie van twee of alle drie onderdelen, en dit is weer te herleiden uit de verschillende gegevens zoals die op het certificaat zijn vermeld.

                                                                                HD en fokkerij

Het beste is om met HD -vrije honden te fokken, omdat dan de kans op HD bij de nakomelingen het kleinst is.
ook HDb en HDc kan ingezet worden, mits de partner HD vrij is
HDb x HDa
HDc x HDa
                                                                                PennHip
Met de PennHip -methode, kan al op jonge leeftijd een inschatting gemaakt worden van de losheid van de heupen. Dit heeft een hoge voorspellende waarde voor een mogelijke aanleg voor heupdysplasie.
Deze beoordeling is dan ook een welkome aanvulling op de bestaande onderzoeken ter preventie van heupdysplasie in rashondenpopulaties. 

 Inteelt & selectie

DNA-testen

Oorzaak en gevolg

Heupdysplasie

Elleboogdysplasie

Erfelijke - Afwijkingen
   
 Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019