Logo FGH hondjes Forum
G
ezonde
H
onden
logo FGH
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

Fok Code & Ethiek1) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
Zal alle fokregels zoals beschreven zijn in het fokreglement
en stappen voor de fokker naleven.


2) Elke fokker
Zal het  belang van welzijn en gezondheid van de teef voorop stellen
En stelt de gezondheidsuitslagen, karakter, en geestelijke gezondheid van de teef boven alle andere belangen.

3) Elke fokker
Zal het ras/kruisting/outcross waar die mee fokt  beschermen,
promoten en verbeteren en zal de fokregels en code van ethiek naleven.

4) Elke fokker
Zal er altijd zorg voor dragen dat alle honden onder zijn/haar supervisie goed gehuisvest , goed gevoed worden, genoeg te drinken hebben, genoeg beweging krijgen,
geestelijk gestimuleerd worden en alle noodzakelijke medische zorg krijgen.

5) Elke fokker
Zal de Pups  in een huiselijke omgeving laten op te groeien en gesocialiseerd te worden met kinderen,
andere mensen, andere honden en/of andere huisdieren.

6) Elke fokker
Garandeert dat de pups die bij deze fokker  geboren worden, en opgroeien,
verzorgd worden, gevaccineerd/getitert worden,
ontwormd worden en in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek,
mentaal en sociaal genoeg gestimuleerd worden.
Bij een gastgezin hond zorgt de fokker of Stichting FGH voor een goede begeleiding van het nest bij het gastgezin.

7) Elke fokker
Z
al ervoor zorgen dat zijn/haar pups het nest niet verlaten voor de leeftijd van 7 weken.

8) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
Stemt er mee in dat zijn/haar kennel gecontroleerd kan worden door  FGH,
als het FGH bestuur/fokbeleid dat nodig acht en de fokker  realiseert zich terdege dat als hij/zij niet voldoet aan de code van ethiek of fokregels van FGH hiervoor geroyeerd kan worden.

 

9) Elke fokker
Zal niet met honden fokken
als zij er geestelijk of fysiek nog niet/ niet meer aan toe zijn.

Dit kan getoetst worden aan de hand van een onafhankelijke gedragsdeskundige

 

10) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
Zal geen honden of hun nakomelingen verkopen, verhandelen of verloten aan commerciële groothandelaars, dierenwinkels of aan de detailhandel.

 

11) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
zal met een dierenarts en/of gedragstherapeut overleggen
alvorens tot euthanasie van een pup of hond over te gaan.

 

12) Elke fokker
Moet
zijn/haar uiterste best doen
om alle pup kopers ervan te doordringen dat zij een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de gezondheid
en het welzijn van de hond.
En dat zij al het noodzakelijke aanschaffen om de hond een goed onderkomen te verschaffen.

 

13) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
Zal alle pup kopers schriftelijke informatie meegeven met details over de noodzakelijke voeding, training en medische zorg.

 

 14) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
Zal een te herplaatsen nakomeling te allen tijde terug te nemen (of te assisteren bij herplaatsing) als deze, om wat voor reden dan ook, niet meer gewenst is.

15) Elke fokker
Mag geen verkeerde of vertekend beeld afgeven over de specifieke kenmerken van  het ras/kruising/outcross  wat onder zijn/haar hoede is.
En zal juiste informatie geven over de vacht , verzorging, voeding, opvoeding geven.

16) Een fokker die is aangesloten bij Stichting FGH
Zal meningsverschillen met pup kopers en collega fokkers professioneel benaderen en oplossen en dit melden aan het bestuur en fokbeleid  van Stichting FGH.

 

17) Een fokker die aangesloten is bij Stichting FGH
Z
al met al zijn/haar honden verantwoord fokken, en alle nakomelingen zorgvuldig observeren en registreren.
Als de fokker(of Stichting FGH) hierbij tot de conclusie komt dat een specifiek koppel ernstige afwijkingen doorgeeft, dan zal de fokker alle gegevens doorgeven zodat dit onderzocht kan worden en daarbij  zijn/haar fokprogramma zodanig bijstellen .

 

18) De inlogcodes van de Stichting FGH database
Dient privé gehouden te worden en informatie/gegevens uit de database mag niet aan derden worden verstrekt.

 

    De 5 Vrijheden voor Dieren
          FGH 5 vrijheden hond

 
QA Certificaat

Stappenplan Fokker

Raszuiver Fokken

Outcross fokken

Kruisingen fokken


Basis Fokreglement

Rassen database

Fok Code & Ethiek

Tarievenlijst
 Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019