Logo FGH hondjes Forum
G
ezonde
H
onden
logo FGH
HomeOver FGHFokkenGezondheidHondenContact

BASIS FOKREGLEMENT                                                                                1. ALGEMEEN 1.1.

Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij Stichting FGH,
Fokkers voor een rasvereniging fokken,
en voor gewone leden die een keer een nestje willen fokken (gelegenheidsnestje)
zonder dat zij zijn aangesloten bij een rasvereniging.
Genetische aandoening die niet bij de rasvereniging in het fokreglement maar wel in het ras voorkomen,
dient wel op te worden getest. 

                                                                               2. FOKREGELS 2.1

Verwantschap: Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als:
* ouder-kind,
* (half)broer-(half)zuster
* grootouder- kleinkind
* (half)neef-(half)nicht,
* oom-tante.
Daarnaast dient de verwantschapscoëfficiënt van een combinatie zo laag mogelijk gehouden te worden,
maximaal 12,50% over de gehele populatie.
Bij Twijfel is het noodzakelijk om een DNA Embark test in te schakelen.
Of bij outcross terug fokken naar het oorspronkelijke ras (backcross) niet meer dan 15%, en dan de volgende generaties moet een lager verwantschap coëfficiënt zijn.
De verwantschap coëfficiënt wordt getoetst aan de gegevens in de daarvoor bestemde database van FGH..
De toetsdatum is bepalend voor het percentage dat wordt gevonden.
omdat de database geen statisch instrument is maar voortdurend door nieuwe invoer wordt beïnvloed.
Bij Twijfel is het noodzakelijk om een DNA Embark test in te schakelen.
Boven de 10% is het wel noodzakelijk om te bekijken wat de toegevoegde waarde van de combinatie is voor een breder fokplan.
 
                                                                                2.2. Herhaalcombinaties:
Een herhalingsnest van dezelfde reu en teef is uitgesloten (mits met een goed onderbouwde motivatie is slechts 1maal toegestaan,
Waarbij de eerste combinatie minstens 2 jaar oud moeten zijn, en deze nakomelingen  gezien / gekeurd zijn door een keurmeester/FGH/dierenarts)
FGH bestuur geeft een goedkeuring of afwijzing van de motivatie. 

                                                                               2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 20 maanden zijn.
20 maanden vanwege de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling.
Een reu kan alleen jonger dan de 20 maanden ingezet worden,
mits met een goed onderbouwde motivatie voor een jongere leeftijd (18 maanden),
Stuur een mail naar fokbegeleiding en dan kan er met bestuur/dierenarts worden overlegd.)
FGH bestuur geeft een goedkeuring of afwijzing van de motivatie. 

                                                                               2.4. Aantal dekkingen:
Er geldt geen beperking voor het aantal nesten dat de reu per jaar dan wel in zijn leven voortbrengt.
Met de inzet van de reu dient rekening gehouden te worden met de doelstelling het verspreiden van genendiversiteit(brede fokbeleid).
De reu mag niet ingezet worden bij de zelfde familiebanden(zussen zijn uitgesloten, half zussen, nichten, moeder/dochter alleen met een goede onderbouwing,
dit is alleen mogelijk mits er in een ander nest geen nakomelingen zijn die geschikt zijn voor de fok.
er moet dan dus minstens 2 jaar tussen die nesten zitten
) dit betreft de eerste teef waar de dekking heeft plaats gevonden. 

                                                                                2.5. Cryptorchide en Monorchide:
Cryptorchide of Monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

                                                                                2.6. Kunstmatige inseminatie:
(sperma van levende dekreuen en overleden dekreuen):
Voor KI gelden dezelfde regels als voor een normale dekking en zijn er geen speciale regels van toepassing. 


                                                                                3. WELZIJNSREGELS 

                                                                               3.1. Minimum leeftijd teef: 
De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 20 maanden.
Kijk daarbij vooral naar de teef zelf of ze er geestelijk en lichamelijk aan toe is.
Bij twijfel schakelt FGH een onafhankelijke gedragsdeskundige in op kosten van de fokker.
Dit word beoordeeld aan de hand van de dierenarts of een onafhankelijke gedragsdeskundige verklaring
(FGH formulier fokgeschiktheid dierenarts/gedragsdeskundige)

                                                                                3.2. Maximum leeftijd teef: 
De teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden(8 jaar) oud wordt.
grote rassen/types of met een lage levensverwachting <8 jaar geldt hier voor 72(6 jaar) maanden 

                                                                               3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef: 
De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden.
 Boven de leeftijd van 60 maanden wordt geadviseerd de teef door een dierenarts te laten keuren.
Dit geldt voor rassen/types een levensverwachting van >8 jaar,
grote rassentypes of met een lage levensverwachting <8 jaar geldt hier voor 48(4 jaar) maanden 

                                                                                3.4. Periodiciteit nesten:
 Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden
te zitten vanaf de geboortedatum.
Dit geld ook voor een nest waarbij alle pups overleden zijn, of een klein nest van 1, 2 of 3 pups.

                                                                               3.5. Aantal nesten:
Een teef mag gedurende haar leven maximaal 3 nesten krijgen.
(een 4e nest met goed onderbouwde motivatie,
en toegevoegde waarde voor het ras/type word beoordeeld door het bestuur van Stichting FGH) teef moet in goede conditie en gezondheid zijn. 

                                                                                3.6 Natuurlijk werpen:
De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben.
Indien de geboorte van het nest voor de tweede keer operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea) heeft plaatsgevonden mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt. 

                                                                               3.7 totaal plaatje welzijn
Bij het fokken gaat het om het totaal beeld,
een teef/reu/nest moet toegevoegde waarde hebben voor het ras
denk daarbij aan:
 gezondheidsuitslagen,
karakter en gedrag van de ouders,
geboorte en opgroei van het nest


                                                                               4. GEZONDHEIDSREGELS 

                                                                              4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren:
 Gezondheidsonderzoeken vinden plaats door praktiserende dierenartsen ingeschreven in het diergeneeskunde register. 

                                                                                4.2. DNA onderzoek:
 Afstamming DNA (van Haeringen) of getest via Embark/MyDogDNA is verplicht voor alle nakomelingen en ouderdieren teneinde elke discussie rondom de afstamming uit te sluiten.
Van een DNA afname zal een aantekening worden gemaakt in de database van de FGH. 
De DNA van de dekreu dient de fokker zelf voor te zorgen,
dit moet gedaan worden via FGH medewerker of een dierenarts. Op kosten van de dekreu eigenaar.
De  DNA van de teef en nakomelingen word gedaan door een FGH medewerker,
en word door FGH opgestuurd naar van Haeringen laboratorium.
 FGH krijgt de DNA uitslagen, daarna kunnen de stambomen worden uitgegeven.

                                                                                4.3 (Erfelijke) afwijkingen
Er worden op dusdanige wijze combinaties teef/reu gezocht opdat er geen lijders van rasspecifieke erfelijke afwijkingen geboren worden.
Wanneer één van de ouderdieren niet op rasspecifieke erfelijke afwijkingen is getest,
moet het andere ouderdier getest zijn op alle rasspecifieke erfelijke afwijkingen. en vrij zijn van deze afwijkingen en de niet geteste hond de symptomen niet hebben
Bij een drager of lijder dient altijd een vrije hond te worden ingezet

 

Ouder  vrij

Ouder  drager

Ouder  lijder

Ouder  vrij

100% vrije pups

50% vrij/50% drager

100% drager

 

 

 

 

Ouder   drager

50%vrij/ 50% drager

25% vrij/50% drager/25% lijder

50% drager/50% lijder

 

 

 

 

Ouder  lijder

100% drager

50% drager/50% lijder

100% lijders

 

 

 

 Voor gezondheidsproblemen waar geen DNA testen voor zijn, moet door middel van de database, en afstamming uitgezocht worden of er geen lijders in de directe familie zit.
Deze dieren worden uitgesloten voor de fok. 

                                                                               4.4. Verplichte onderzoeken: 
Op basis van onderzoek(rashondenwijzer of ras vereniging) zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen een ras vastgesteld en moeten de ouderdieren worden onderzocht: 

                                                                                4.5 Epilepsie:
 Bij honden die lijden aan epilepsie moet de bloedlijn uitgezocht worden, naar (voor)ouders
Honden die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet.
Ook honden waarvan broers/zussen aan epilepsie lijden mogen niet ingezet worden voor de fok. 

                                                                               4.6 Heupdysplasie/Elleboogdysplasie:
                                                                               Heupdysplasie

 Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie indien dit in het ras voorkomt, waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan:
(HDa is HD vrij)
HDa x HDa
HDa x HDb 
HDa x HDc

                                                                                Elleboogdysplasie
Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op
Elleboogdysplasie indien dit in het ras voorkomt, de volgende combinaties zijn toegestaan:
ED vrij X ED vrij.
ED-graad 1 X ED vrij


                                                                                4.7 Andere gezondheidstesten per ras:

Per ras/type kan het verschillen welke gezondheidstesten verplicht zijn.
De FGH hanteert de gezondheidstesten die rasverenigingen verplicht stellen,en/of die in een ras voorkomen.  Onderzoekt welke erfelijke afwijkingen er nog meer voorkomen in het desbetreffende ras/type.
Deze dienen dan ook getest te worden.

                                                                                4.8 Gezondheidstesten bij kruisingen en Outcross
Kruisingen die te herlijden zijn type herder, type Retriever enz. moeten volgens de rasgroep getest worden.
Outcross word volgens het oorspronkelijke ras getest, bij twijfel worden meer testen vereist.


                                                                               5. GEDRAGSREGELS 

                                                                               5.1. Karaktereisen: 
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de (ras)specifieke karaktereisen.
Met dieren die lijden aan:
 geluidsgevoeligheid,
agressiviteit,
angst of nervositeit
overmatig gevoelig voor stress en onrust mag niet mee gefokt worden.
Bedenk een teef in een stresssituatie zal de stress doorgeven aan de pups.
Bij het locatiebezoek(dierenarts bezoek of FGH medewerker of gedragsdeskundige ) wordt er gekeken naar het gedrag van de hond,
Bij twijfels over bepaald gedrag van een dier, dan is een gedragstest verplicht.
 In de dierenartsverklaring 6.2 staan punten over het gedrag


                                                                                6 FOKGESCHIKTHEIDSREGELS 

                                                                                6.1. Algemeen:
 Beide ouderdieren moeten zo zijn gebouwd dat het de gezondheid van de hond niet schaad

                                                                                6.2. Kwalificatie:
Fokdieren moeten na het behalen van de min. leeftijd van 20 maanden een gezondheidsverklaring van dierenarts (dit formulier word door Stichting FGH uitgegeven)
De fokgeschiktheid wordt definitief als de FGH over alle benodigde gezondheidsuitslagen beschikt.
 
 mits deze voldoet aan de eisen van de FGH.;
- gezondheid check uitgevoerd door dierenarts, 
- rasspecifieke gezondheidseisen(HD enz.)
- DNA onderzoek op rasspecifieke erfelijke afwijkingen
Bij twijfel schakelt FGH onafhankelijke experts in om te beoordelen of een hond geschikt is voor de fok.
Een fokgeschiktheid van een andere rasvereniging zal worden overgenomen,


                                                                               7. FOKKERS EN GELEGENHEIDSFOKKERS 

7.1. Stichting FGH kent fokkers met kennelnaam en fokkers zonder kennelnaam. 
Fokkers van Rasverenigingen dienen zich te houden aan
 zowel het fokreglement van de rasvereniging als van Stichting FGH.


                                                                                8. TOETSING EN INFO 

8.1
. Om een goede toetsing mogelijk te maken is het de verantwoordelijkheid van de Fokker om Stichting FGH tijdig docht 2 maand voor de dekking te informeren over elke voorgenomen combinatie/dekking,
Als er onduidelijkheid ontstaat over de mogelijke erfelijke aandoeningen,
dan moeten deze verplicht getest worden, op eerste dag van de loopsheid.
Bij de eerste dag van de loopsheid moet FGH de combinatie hebben uitgezocht hebben.

8.2
. De fokker verleent medewerking aan een nestcontrole. en de evt. daarna toetsingsdagen om de nakomelingen te monitoren 

8.3.
 Uiterlijk 7 weken na geboorte van het nest verstrekt de fokker schriftelijk de namen en adressen van alle eigenaars en overige gegevens van de pups. 


                                                                                9. REGISTRATIE 

9.1
 Stichting FGH maakt zich sterk voor het duurzaam fokken
Een belangrijk punt daarbij is om de fokdieren en hun nakomelingen zo goed mogelijk te volgen gedurende hun leven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fokdieren met een stamboom van de Raad van Beheer of een afstammingsbewijs van een rasvereniging,
of honden zonder stamboom/afstammingsbewijs.
Om een goed inzicht te hebben en te houden in inzet van ouderdieren heeft de stichting de beschikking over een uitgebreide database. In deze database zijn honden geregistreerd van zowel binnen als buiten de stichting. 


                                                                                10. REGELS AFGIFTE PUPS 

                                                                                10.1. Ontwormen en enten:
 De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten/titteren van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.
De voor ontwormen en enten/titteren vastgestelde schema´s zijn:
Ontwormen in de 3e, 5e en 7e week. (of week 2,4,6)
Enten/of titerbepaling in de 6e, levensweek 
De enting (+ Rabiës) van 9e en 12e levensweek is voor de fokker verplicht als de pups naar het buitenland worden geëxporteerd.
Bij titterbepaling moet er voldoende antistoffen in het lichaam aanwezig zijn.
Dit moet in het dierenpaspoort zijn bijgeschreven. 

                                                                                10.2. Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de wettelijke leeftijd van minimaal 7 weken.
Tijdens de nestcontrole kan anders worden geadviseerd in het belang van de ontwikkeling van de pups.
De pups dienen schoon, voldoende op gewicht, en voor de leeftijd goed gesocialiseerd te zijn.
 En tot in de juiste mate blootgesteld te zijn geweest aan de maatschappij (per ras afhankelijk).
Bij pups die naar het buitenland gaan is dat wettelijk 15 weken.
Bij de nestcontrole krijgt de fokker voor elke pup een map met alle formulieren
koopovereenkomst,
Registratieformulier,
evt. QA certificaat,
pup infoboekje
FGH folder
Via de mail krijgt de fokker de informatie formulieren die kunnen doorgestuurd worden aan de nieuwe pup eigenaren
.


                                                                                11. PUPINFORMATIE 

De pupinformatie is een dienstverlening van Stichting FGH aan de fokkers  met als doel de kopers via de verschillende rassen te informeren dat de fokkers voldaan hebben aan het fokreglement. 

11.1.
Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten waarvan aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan aan het fokreglement van Stichting FGH: 

11.2.
Stichting FGH door de fokker in het bezit is gesteld van de schriftelijke stukken waaruit blijkt dat volledig is voldaan aan dit reglement. 

11.3
. De fokker heeft voldaan aan zijn verplichtingen samenhangend met de aansluiting van de stichting. 

11.4
De door stichting FGH vastgestelde kosten voor het verlenen van pupinformatie door de fokker is voldaan. 

11.5.
De dekmelding wordt gepubliceerd tot aan de geboorte van het nest. in de FGH  Facebook groep

11.6.
Bij goedkeuring van protocol koopovereenkomst FGH 


                                                                               12. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 12.1.
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting. 

12.2.
 Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen zal het bestuur van Stichting FGH zorgen voor aanvulling van dit Fokreglement. 

12.3.
Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt. 

12.4.
 Gezondheidsuitslagen, die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

                                                                                  13. Sancties

13.1
Voor het niet naleven van dit fokreglement zal er een boete van 125,00 in rekening worden gebracht.
En er word vermelding gemaakt op het afstammingsbewijs(stamboom)

13.2
Bij herhaling van het niet naleven van het fokreglement zal de fokker worden geroyeerd

13.3
Voor het niet naleven van de fokcode en Ethiek word de fokker geroyeerd.


                                                                                14. INWERKINGTREDING 

14.1.
 Dit Fokreglement treedt in werking op de bestuursvergadering van de FGH te weten 17 augustus 2014. 
Stichting FGH ondersteunt hiermee de fokker om zoveel mogelijk de huidige rassen te kunnen behouden en geeft de pupkoper meer zekerheid dat deze een gezonde pup koopt.
Het fokreglement is in 2019 aangepast om nog meer het welzijn van de honden te beschermen.

QA Certificaat

Stappenplan Fokker

Raszuiver Fokken

Outcross fokken

Kruisingen fokken


Basis Fokreglement

Rassen database

Fok Code & Ethiek

Tarievenlijst
 Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden    © 2019