Stichting
Fokregistratie & Gezondheidsbeheer
voor alle Honden
More Website Templates @ TemplateMonster.com - March 12, 2012!

Doelen van de Stichting FGH

  Gezondere honden door het terugdringen van inteelt en de daaraan gekoppelde erfelijke afwijkingen. Dit geldt voor zowel FCI erkende als niet FCI erkende rassen, outcross en kruisingen. We zullen dit op een goed onderbouwde manier vast leggen.
  Een gedegen afstammingscontrole op de door de fokker gekozen combinatie van de ouderdieren. FGH controleert de mate van verwantschap, berekend over zoveel mogelijk beschikbare generaties van voorouders (minimaal 8 generaties, maar liefst de gehele populatie).

  Nacontrole op de van een ras bekende erfelijke problemen naast de al langer gebruikelijke onderzoeken zoals HD en ED. Leidraad voor deze DNA onderzoeken zijn de welzijn beperkende of levensbedreigende erfelijke afwijkingen per ras, zoals vernoemd op de "Rashondenwijzer" (www.rashondenwijzer.nl)

  Het ondersteunen van aspirant pupkopers, nieuwe eigenaren, fokkers, dekreu eigenaren en rasverenigingen/organisaties

  Informatie en begeleiding geven aan fokkers

  Informatie geven over oudercombinaties aan pupkopers

  Een volledig gevulde database van de gehele populatie van zoveel mogelijk rassen, nesten en combinaties voor zowel FCI erkende als niet FCI erkende rassen, outcross en kruisingen.

 

In elke gesloten populatie (raszuiver fokken) is er kans op inteelt verhoging Inteelt kan over het algemeen leiden tot een verminderde genetische variatie en inteeltdepressie.
Inteelt depressie zou kunnen zijn:
 - geen gemakkelijke dekkingen
- leeg blijven van teven
- moeilijkere bevallingen - kleine nesten of veel meer dood geboren pups
- meer gezondheidsaandoeningen
- vroeger overlijden in het algemeen, dus de honden worden minder oud. Juist door de nieuw bloed toe te voegen(het openen van de stamboeken) creëer je nieuwe bloedlijnen waar een ieder weer mee verder kan.