Stichting
Fokregistratie & Gezondheidsbeheer
voor alle Honden

Nieuws

Deze website kunt u het best bekijken met Firefox

Er zijn problemen met het contactformulier. U kunt contact opnemen via info@fokregistratie.com


laatste updates 13-11-2018

Over FGH

Stichting FGH is opgericht als onafhankelijke stichting, is geen rasvereniging, heeft geen leden, heeft statutair geen winstoogmerk en is geen commerciële instelling.
De FGH bestaat uit een aantal vrijwilligers.


lees meer

Duurzaam Fokken

Wij willen gezondere honden door het terugdringen van inteelt en de daaraan gekoppelde erfelijke afwijkingen. Dit geldt voor zowel FCI erkende als niet FCI erkende rassen, outcross en kruisingen.


lees meer